Przykładowa strona

Nasza Oferta

Budownictwo inżynieryjne

Wykonujemy fachowe realizacje dróg, parkingów, mostów, wiaduktów. Ponadto realizujemy zadania w zakresie budownictwa hydrotechnicznego.

Budownictwo kubaturowe

Realizujemy obiekty użyteczności publicznej: centra handlowe, sklepy, hotele, biurowce, szkoły. W zakresie świadczonych usług wykonujemy również hale o różnym przeznaczeniu: produkcyjne, magazynowe, itp.

Budownictwo mieszkalne

Zajmujemy się realizacją budynków mieszkalnych: wielorodzinnych, bliźniaczych, jednorodzinnych.

 

Remonty, modernizacje

Wykonujemy modernizacje, adaptacje i remonty w zakresie budownictwa ogólnego.

Realizacje

Certyfikaty

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia o klauzuli maksymalnej: TAJNE

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia o klauzuli maksymalnej: TAJNE

Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego

Kontakt

Przedsiębiorstwo Budowlane COMPLEXBUD Sp. z o.o.

Adres siedziby:

ul. Mierzyńska 57/1

72-006 Mierzyn

Adres do korespodencji:

ul. Mierzyńska 57/1

72-006 Mierzyn

Telefony kontaktowe:

BIURO: 723-110-117

ZAPYTANIA OFERTOWE: 601-165-412

biuro@complexbud.net